Lutherachterna.nl

Beeld en bijbel

In de aanloop naar 2017 was er elk jaar een thema, b.v. Beeld en Bijbel.

Mijn getekend boek is -in tegenstelling tot de meeste boeken- een beeldboek.Een strip lezen is vooral plaatjes bekijken, en daarbij natuurlijk lezen.Wat doen je hersenen met al deze informatie? Wat je ziet hoef je niet altijd te vertellen, maar soms wel weer, anders zie je het misschien niet. Beeld en Bijbel dekt ook de inhoud, het gaat daar in feite over, de herontdekking van de Bijbel.

 

 

 

Dat was 2017, het herdenkingsjaar, maar er volgt meer:

1521-2021 500 jaar Worms, lees mijn boek 'Hier sta ik'.

1523-2023 500 jaar Catharina verlaat het klooster Nimbschen

1525-2025  Het huwelijk van Luther met Catharina

Het beeld in de Reformatie

In de Reformatie is het beeld ook gebruikt om de ideeën te onderstrepen, te verklaren en uit te dragen.

De Reformatie was een ware beeld- en mediarevolutie. Luther wilde dat iedereen de Bijbel kon lezen. En Lucas Cranach is de schilder die het dichtst bij Luther stond. Hij was ook  zijn vriend en hij heeft veel voor de Reformatie betekend. Dit jaar ga ik daar meer aandacht aan besteden op mijn website. Er volgt dus meer.

De meeste publicaties van Luther zijn geïllustreerd, zelfs de Lutherbijbel en dat zou je op het eerste gezicht niet verwachten.Het Woord moet het doen, zei Luther altijd, en toch maakt hij gebruik van al die afbeeldingen.

(Op de afbeelding: standbeeld van Maarten Luther in Erfurt, eigen foto auteur.)

 

Meer informatie: lees de pagina's Cranach en Reformatiealtaar.