Lutherachterna.nl

3 januari 1521

Op deze dag wordt Luther officiëel geëxcommuniceerd. Er wordt nu gesproken over opheffing van dit besluit, maar dat gebeurde eigenlijk al met de dood van de reformator.

Hoe reageerde Luther zelf op deze gebeurtenis? Alleen door uit te rekenen wisten Luther en zijn vrienden dat het zover was. Want e-mail, telefoon en andere media bestonden nog niet. Luther reageert nogal laconiek, want hij flinke kritiek op de zittende paus, Leo X en de Romeinse kliek daar in het Vaticaan.

Op 10 december, na de verbranding van de bul, wilde hij niks te maken hebben met het feestje dat de studenten er van maakten, het deed het met vrees en beven, want er hing wel wat vanaf. Nu op 3 januari kan hij de volgende studentengrap wel waarderen: ze lopen met een pop van de paus door de straten en steken, die ook in brand. Dat was een gewoonte in die dagen: boekverbrandingen en ook ketters liepen dat risico!

En nu op weg naar Worms, want Luther zal gedagvaard worden om naar Worms te gaan. Wordt vervolgd dus.