Lutherachterna.nl

Esrum kloster:  Luther achterna in Denemarken

Vorig jaar bezocht ik Esrum Kloster. dat  is een klooster in Denemarken, ten noorden van Kopenhagen. Er is een flink gebouw overgebleven uit de Middeleeuwen, evenals de watermolen, die dienst deed voor het klooster.

Wat mooi is dat er een groot spel gespeeld kan worden over de Reformatie, en dat is wel bijzonder voor een klooster, aangezien deze belangrijke omwenteling in de zestiende eeuw meestal het einde betekende van de kloosters. Maar de koning, Frederik I, was hervormingsgezind, we komen ook collega's van Luther tegen in Denemarken, zoals Johannes Bugenhagen wordt wel de apostel van het noorden genoemd. Luther achterna dus daar in Scandinavië. Ook de Augsburgse van 1530 werd in Denemarken aangenomen.

Het spel laat de geschiedenis van geloof, macht en chaos herleven.

Op de foto boven staat een model van het klooster. het rode deel is bewaard gebleven en dat is op zich al een indrukwekkend gebouw.