Hebreeuws en Grieks

Heb je de grondtalen nodig? Een dominee moet er niet mee schermen, je hoorders kunnen hem niet controleren, en hem soms ook niet volgen. Wel is mooi als de voorganger vanuit de grondtekst duidelijk maakt wat er eigenlijk in de bijbel staat. O, is dat de bedoeling! Zo dacht Luther er ook over. verder heb je de Heilige Geest nodig om de Schrift verstaan, dus geen talenkennis.