Romeinen 

In onze tijd duren preken soms maar een kwartier (dat kan voldoende zijn), dat was in Luthers tijd anders. Ik bedoel dit: zijn uitleg over het boek Romeinen is zeer uitvoerig. Zo krijgt Romeinen 4 nota bene 28 pagina's, waarvan 20 over vers 7: 'Selig sind die, denen die Ungerechtigkeieten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind! (Lutherbijbel 1991). Ga er maar aan staan. 

Studenten uit kwamen uit heel Europa om in Wittenberg te gaan studeren. Wat een zegen is dat geweest: de verspreiding van de Reformatie. Kijk maar naar het plaatje hieronder, een koets uit Groningen.