Twaalf jaren vertaalwerk

Na het Nieuwe komt het Oude Testament aan de beurt: dat gaat twaalf jaren duren, maar dat was ook geen sinecure. Meer nog dan bij het Nieuwe testament is dit een product van Luther (jawel) en een heel team, dat regelmatig vergaderde. Hieronder kun je daar over lezen. Niet afgebeeld zijn Joodse rabbijnen die ook meegeholpen hebben, althans adviezen gaven. En dat is wel bijzonder. De notuelen zijn grotendeels bewaard en daarin vallen veel pikante details te lezen. Welk boek noemt Luther ronduit vervelend? Het past wel inLuthers visie: