Lutherachterna.nl

Blog

Hoe lees je de Bijbel?

In een blog van Matthias Albrecht op de site Kreuzundqueer las ik een verfrissend stukje over hoe je de Bijbel moet/ kunt lezen. Ook Luther had daar mee te maken. Neem ik de Bijbel nou letterlijk, wat er staat? Geloof ik in een Boek? Nee zegt Albrecht, Luther achterna (!) ik geloof in Jezus Christus de Zoon van God. En wat Hij zei, dat is opgeschreven. Toets dus elke tekst aan wat Christus zegt. En hij geeft een bakoven vol liefde! Daardoor komen heel wat teksten in de Bijbel in een ander daglicht te staan. Als het gaat om haardracht, de slavernij, homofiele geaardheid, om maar wat te noemen, vraag je dan steeds af wat  je naar Christus trekt/ drijft.  Op welke wijze ziet hij jou staan?  Mag ik er zijn zoals ik ben? Denk aan de Romeinse hoofdman, een melaatse, de overspelige vrouw. Het gaat om Zijn barmhartigheid. 

Matthias Albracht roemt Luther om zijn zegenrijke theologie, er is niks stoffigs aan. Reden genoeg om ook de Reformatie te gedenken, maar de herdenkingsdag hoeft niet beslist Martins dag genoemd worden. Dat had Luther zelf ook nooit gewild.

bron: www.evangelisch.de/personen/matthias-albrecht

 

 

 

Magnificat

Letterlijk: maak groot! Dat zingt, dat zegt Maria, nadat de engel Gabriël haar heeft verteld dat ze de moeder van de Here Jezus zal gaan worden.

Het Magnificat wordt dagelijks gezongen in de kloostergetijden en dus al heel oud. Luther heeft er een mooi boekje over geschreven. Wat zegt hij? Hij prijst Maria dat ze zichzelf niet ophemelt, zo van: Kijk dat komt goed uit, daar ben ik heel geschikt voor. Nee, ze zegt: dat U, God, heeft omgezien naar zo'n nederig meisje als ik, ik ben maar een eenvoudig meisje uit Nazareth, ik behoor niet tot de elite, en dan moeder worden van de Here Jezus?

Luther heeft humor: hij zegt, God kan niet omhoog kijken, er is niets hogers dan Hijzelf, Hij kijkt dus naar beneden. Hij zoekt wat beneden is. Hij zoekt ons, jou.

Maria, daarentegen, kan alleen maar omhoog kijken, wie ziet mij? En wat een cadeautjes belooft God: wie machtig is, die haalt hij omlaag, de nederigen verhoogt Hij, die geeft Hij aanzien. Alle geslachten zullen Maria voortaan prijzen,nou en dat gebeurt, tot op heden.

Nog een pikant dingetje: Luther zegt dat God zich het lot van Israël aantrekt, en dat volhoudt tot in eeuwigheid, en hij bedoelt daar het Joodse volk mee. Dat is een mooie uitspraak van de 38-jarige Luther; latere uitspraken van hem zijn minder aardig.

 

Schilderij van de auteur: De aankondiging. December 2022