Errata De geur van braadworst 2016 (eerste druk)

isbn: 978-94-6335-013-6

Omslag: de naam moet uiteraard zijn Bernard Bos 

Achterzijde: idem.

Blz.6  Pag.7=8,13=15,23=25,33=35,47=49,61=63 ,

(de tekst over Star trek VI hoort hier niet.)

 

Op de volgende pagina's zijn enkele voetnoten weggevallen.

Blz.27 Anna*: Anna is de moeder van Maria

Blz.32 in via*: Mogen Jezus en Maria altijd bij mij zijn op mijn pad.

Blz. 37 Magister Artium*: Deze titel geeft Luther meerdere bevoegdheden.

Blz.40 grond*: De schat wordt pas in 1998 gevonden.

Blz.50 verder*: Luther preekt een week lang, elke dag.

Blz.54 Jeroen*: Hiëronymus Baumgärtner

Blz.60 omkomen?*: Dit is taalgebruik van Luther zelf.

Blz.60 beter**: Waarschijnlijk door het gehobbel onderweg.

Blz.65 beter*: Volgens deskundigen was het een hartaanval.

 

 

Uit de catalogus van de uitgever:

U kunt bestellen via

onze website: www.oswboeken.nl

of via e-mail: cor.de.pater@omsionswil.nl

of telefonisch: 078 - 693 0083

b.g.g. 0182 - 532 158

Boekhandels:

Al onze uitgaven zijn ook te bestellen via

CBC ‘t Gulden Boek te Houten.

Uitgeverij Om Sions Wil

Oost Kinderdijk 19, 2953 CJ Alblasserdam