Lutherachterna.nl
Home » Zwingli

Zwingli

Bernard Bos, schilderij Zwingli 1519-2019.

 

ZWINGLI & ZWITSERSE KAAS leerhuislezing op 31 oktober 2019,  Hervormingsdag in Heerde

Zwingli-lezing op 31 oktober 2019 in ‘Eben-Haëzer’, kerkgebouw Verbindingskerk, Bonenburgerlaan, Heerde. Aanvang 20 uur. Collecte.

Deze leerhuislezing (met kaasproeverij!)  brengt ons naar het Zwitserland van Ulrich Zwingli, die in 1519, dus 500 jaar terug, begon met de hervorming van de kerk. Het is geschiedenis, maar er zijn genoeg raakvlakken met de actualiteit: kunnen rooms-katholieken en protestanten samen avondmaal vieren, en hoe doe je dat eigenlijk? Hoe kan de kerk bijdragen aan de gerechtigheid in de wereld? We volgen Zwingli op zijn moedige kruistocht tegen de misstanden in de kerk. Het begint met worst eten (!).

Aflaathandel, beeldenverering en misviering sneuvelen, maar er komen ook weer nieuwe bedreigingen: de radicale doperbeweging en de aanvallen van katholieke kantons. Wat is een trouwens een preekonderbreking? Positief is Zwingli’s inzet voor de armenverzorging en het (christelijk) onderwijs. Als priester trouwt hij voordat dit de gewoonte is. Ook de verhouding met Erasmus en Luther komt aan bod. En dan nog de raakvlakken met het ontstaan van de Nederlandse gereformeerde kerken. Op 47-jarige leeftijd komt hij om in de oorlog, waar hij zelf zo op tegen was! Dat levert hem in Zürich het bekende standbeeld op met een Bijbel en een zwaard.

Door de (bescheiden) kaasproeverij worden de zintuigen van de aanwezigen geprikkeld om de lezing met nog meer interesse te volgen. Zwingli gebruikte houten bekers in de kerk, wij kaasplanken.

 

Inhoud lezing:

-onbekend maakt onbemind

-doe om Gods wil wat dappers

-hebben reformatieherdenkingen nog wel zin?

-hoe kijken ze in Zwitserland tegen Zwingli aan ?

-de Reformatie was al begonnen in Duitsland

-Zwingli, jeugd en opvoeding, onderwijs

-Zwingli pastor in veldslagen

-komt hij op eigen kracht tot het inzicht van reformatie?

Grofweg zijn er vier gebieden waarin Zwingli reformeren wil:

a.de Bijbel is Gods Woord i.p.v een gewoon boek

b.de katholieke praktijk staat te ver van de mensen af

c.pracht en praal in de liturgie afschaffen

d.sociale thema's: Reislaufen, armoedebestrijding, opheffing kloosters

-het begint met worsteten op vastenavond

-celibaat en tucht

-alles wat de zinnen prikkelt is uit den boze

-preekonderbrekingen, dat is niet netjes

-loop niet te hard van stapel, tegen de radicalen

-betekenis doop bij Zwingli

-Zwingli en Luther niet op één lijn

-de kerk als gebouw

-de eucharistie en avondmaal

-een brief uit Nederland

-het godsdienstgesprek in Marburg 1529

-kunnen protestanten en katholieken samen avondmaal vieren?

-onderwijsvernieuwing

-Erasmus is sceptisch

-eenheid kerk en staat

-Zwingli's dood op het slagveld

-de erfenis van Zwingli in Nederland en in het calvinisme