Lutherachterna.nl

Luther en Corona

Corona wordt al vergeleken met de pest in vroegere tijden. Het is bekend dat de familie Luther in 1527 in Wittenberg bleef, terwijl de hele universiteit (staf en studenten) naar Jena geëvacueerd werd. Luthers vrouw Catharina was in verwachting van hun tweede kind. Een zoon van Justus Jonas stierf, en ook enkele tientallen stadgenoten. 

Christianity today wijdt er een artikel aan (maartnummer 2020, met dank aan Reina Wiskerke/nd).Wat zegt Luther hierover?

-wij hebben de roeping niet weg te lopen, de ziekte biedt juist kansen om zieken bij te staan

-je zult maar ongetroost sterven zonder bediening van een priester of geestelijke

-de overheid moet aan het werk blijven, net als de hulpdiensten

-hulp aan zieken is hulp aan Christus zelf (Matth.25:41-46) Liefde blijkt uit daden.

-en toch: wees niet roekeloos, doe ik er goed aan om te blijven of juist weg te gaan?

-quarantaine en medische (voor-) zorg is prima

-ziekenzorg is een vorm van goede werken, al verdien je er niet je zaligheid mee

-bid voortdurend en mediteer bij de Schrift

-als je helpt, is dat genade, geen verplichting

-je hoeft niet bang te zijn voor een paar kleine puisten (de pest)

Luther schrijft een artikel: Of wij mogen wegvluchten van een dodelijk gevaar.

Johan Velema  schreef in 2013 een paper voor het vak kerkgeschiedenis  in Kampen. Hij zegt dat Luther mogelijk ziek was en het ook te druk had om dit artikel te publiceren. Misschien is dat ook wel de reden dat Luther niet wegging. Lyndal Roper, erudiet biograaf, schrijft dat Luther depressief was in deze periode, en ook een onverkwikkelijk conflict met Karlstadt achter de rug had. Bleef hij daarom maar in de stad? Roper vindt hem roekeloos doordat hij blijft.

5 maart 2020

 

 

 

 

 

Zie je hieronder de 1,5 meter maatregel? 

Nee, het zijn de vrouwen van Mühlhausen, die in de Boerenoorlog vergiffenis komen vragen voor de daden van hun mannen. Indrukwekkend gezicht dat de wraakzuchtige vorsten tot bedaren brengt. Het excuus wordt geaccepteerd met een gunstige wijziging in de vredesvoorwaarden. Anders zou de stad vernietigd zijn, zo ging dat in die tijd (1525). Staat te lezen in mijn boek: De Reiskist van Maarten Luther.

Mondkapjes Luther te bestellen bij de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam

info@diaconie.com